Villkor-Butik

Butik

 

För att sälja guld hos Guldexperten Malmö är det ett krav på kunden att vara minst 18 år gammal och råder över sig själv och sin egendom.

 

Kunden måste vara laglig ägare till de föremål som kunden säljer. Kunden måste ha giltig svenskt legitimation som ska visas upp vid försäljningen.

 

Köpare är Guldexperten Malmö, som marknadsför sig under namnet Guldexperten Malmö och hemsidan www.guldexpertenmalmo.se.

 

Guldexperten Malmö köper begagnat guld och silver i form av finguld och silver, guld- och silversmycken, dentalguld, tandguld, skrotguld och skrotsilver.

 

Guldexperten Malmö har registrerat sin verksamhet hos Polismyndigheten och innehar s.k polistillstånd för att bedriva sin verksamhet. Vid köpes av orensat tandguld kommer det tas bort en procentsats som brukar ligga runt tjugo procent beroende på hur rent guldet är. Guldpriset kan variera, priset i butiken gäller.

 

Guldexpertenmalmo.se tillämpar för sin verksamhet dels bestämmelserna i Lag (1999:271) om handel med begagnade varor, dels Konsumentverkets regelverk avseende konsumentfrågor. Inköpspriser, guldpris, ersättningar och avgifter utgör i enlighet med vid var tid gällande prislista som visas på hemsidan alternativt som särskilt kommer kunden tillhanda elektroniskt via e-post, samt enligt de villkor som anges för köpet. De villkor som anges här och den information som anges i övrigt på guldexpertenmalmo.se: s hemsida ska läsas och anses utgöra en helhet för under vilka villkor och förutsättningar guldexpertenmalmo.se ingår köpeavtal.

Guldexperten Malmö - Köper-Säljer-Reparerar guld och silver

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.

Acceptera